• A szavazás menete

KÖSZÖNTÖM ÖNÖKET AZ ASZTANAI MAGYAR NAGYKÖVETSÉG HONLAPJÁN!

Magyarország és Kazahsztán kapcsolatai hagyományosan barátiak, a bizalomra és az együttműködésre épülnek.

Magyarország a legelsők között ismerte el a független Kazahsztánt 1991 decemberében. Kevéssel később pedig már meg is nyitotta nagykövetségét az akkori kazah fővárosban, Almatiban.

Az immár negyedszázados diplomáciai kapcsolatokon túl országainkat a közös történelmi gyökerek és a rokonságtudat is összeköti csakúgy, mint a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködésre való törekvés.

A kazahsághoz tartozó kun törzsek a XIII. században Magyarországon találtak új hazára. Évszázadokon át őrizték nyelvüket, kultúrájukat, önigazgatásukat. Tájegységek, városok és falvak elnevezései őrzik a hajdani szállásterületek emlékét. Hazánkban ma a becslések szerint 300 ezren tekintik magukat a kunok leszármazottainak.

A kétoldalú viszony töretlen fejlődését jelzik a legfelsőbb szintű politikai találkozók, a kormányzati és gazdasági körök képviselőinek rendszeres tárgyalásai. Napjainkban Kazahsztán Magyarország egyedüli stratégiai partnere a közép-ázsiai térségben, hazánk pedig Kazahsztán egyetlen stratégiai partnere Közép-Kelet-Európa országai közül. A kiemelt partneri kapcsolat még magasabb szintre emelkedett a Magyar-Kazah Stratégiai Együttműködési Tanács 2016. évi megalakulásával.

Magyarország kiemelten fontosnak tartja a gazdasági és üzleti kapcsolatok fejlesztését Kazahsztánnal, az új lehetőségek feltárását, az együttműködés még szorosabbra fűzését. Ennek eszközeként 40 millió USA dollár kezdőtőkével jött létre a Magyar-Kazah Közös Befektetési Alap, amely magyar cégek kazahsztáni projektjeihez biztosít finanszírozást.

Hazánk részt vett az Asztana Expo 2017 világkiállításon, amely a zöld energia, a vízügy és a környezetvédelem terén alapozott meg hosszú távú közös munkát a magyar szaktudás hasznosításával.

Az emberi dimenzió, a rokoni kapcsolatok és a hagyományok ápolása, a kulturális kapcsolatok erősítése, a tudományos és oktatási együttműködés elválaszthatatlan része a magyar-kazah együttműködésnek. 2017 őszétől évente 200 kazah diák kezdhette meg tanulmányait magyarországi felsőoktatási intézményekben magyar állami ösztöndíjjal. 

Az Asztanai Magyar Nagykövetség célja, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel fejlessze és erősítse a két ország kapcsolatait, támogassa és segítse az erre irányuló törekvéseket.